luni, 17 martie 2014

Prezentarea localitatii

Suprafata: 7486 ha
Intravilan: 2600 ha
Extravilan: 5246 ha
Populatie: 4921
Gospodarii: 2210
Nr. locuinte: 2210
Nr. gradinite: 4
Nr. scoli: 4
Numele localitatilor aflate in administratie:
Lunca, Bâznoasa, Stroieşti, Zlătunoaia, Stăneşti
Asezarea geografica:
Comuna Lunca este situată în sud-estul judeţului Botoşani
La 36 km de Municipiul Botoşani
Activitati specifice zonei:
Agricultură
Activitati economice principale:
Comerţ cu amănuntul
Mică industrie: fierărie, croitorie
Obiective turistice:
Muzeul Andrei Popovici - Bâznoasa
Mănăstirea Cozancea
Evenimente locale:
Târg în fiecare zi de joi
Festivalul Harbuzului - luna august
Facilitati oferite investitorilor:
Existenţă teren intravilan pentru construcţii locuinţe
Potenţial agricol
Existenţă forţă de muncă
Proiecte de investitii:
Modernizarea drumurilor comunale şi săteşti
Realizarea unei centuri de protecţie sat Lunca
Alimentare cu apă potabilă şi gaze naturale
Infrastructură reţele canalizări
Reabilitare şcoli
Amenajare piaţă comunală
Reparaţii capitale cămin cultural sat Bâznoasa şi Zlătunoaia
Construcţii poduri şi podeţe
Amenajare trotuare
Implementarea energiilor neconvenţionale pentru alimentare cu energie termică a Şcolii cu clasele I-VIII Zlătunoaia, comuna Lunca, judeţul Botoşani